English Ľubomír Vlček Slovak

NOVÉ TRENDY VO FYZIKE

Kritické preskúmanie základov vo fyzike
Má Einstein pravdu?
Princípy pohybu UFO
Sú atómové elektrárne nebezpečné?
Nové súradnicové sústavy vo fyzike a magické čísla

Autor: Ľubomír Vlček

Slovenská verzia (online)

Späť