O jednu úroveň vyššie

Mgr. Ľubomír Vlček

Nové trendy vo fyzike

Kniha má všetky znaky...
Chce byť zrozumiteľnou učebnicou pre každého,
chce byť zároveň mostom medzi fyzikou a filozofiou,
chce byť aj vedecky a najmä fyzikálne a matematicky hodnotnou,
no súčasne chce byť aj bestsellerom...


Autor (vľavo) so svojím bratom na 10. Generálnej konferencii
European Physical Society EPS 10 v Seville (9.-13. september 1996)

Ľubomír Vlček, 086 01 Rokytov, Slovenská republika, e-mail: lubomir.vlcek@gmail.com

zamestnávateľ:
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Katedra informatiky, matematiky a fyziky
Plzenská 10
080 01 PREŠOV

  O jednu úroveň vyššie